POLITYKA PRYWATNOŚCI www.clean9.pl

Serwis www.clean9.pl zwany dalej Serwisem świadczy usługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest prowadzony przez Tomasz i Ewa Straszyńscy FOREVER BUSINESS OWNER ID480000147006 z siedzibą w Warszawie zwany również Administratorem.
Osoby, które na warunkach określnych niniejszym regulaminem zawrą umowę o usługę przesyłania Newsletterów, są usługobiorcami lub użytkownikami takiej usługi.

NEWSLETTER

  1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie właściwych przepisów, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady wykonywania przez administratora na rzecz użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną, zwanej dalej „Newsletterem” lub Usługą, polegającej na wysyłaniu na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej informacji z zakresu zdrowego odżywiania, suplementacji i pielęgnacji ciała, które mogą także zawierać dane o produktach administratora, organizowanych przez niego promocjach sprzedażowych lub konkursach a także zaproszenia do zapoznawania się jego działalnością w portalach społecznościowych.
  2. Użytkownik zawiera z administratorem umowę na usługę, o której mowa w ust. 2 poprzez dodanie adresu poczty elektronicznej w okienku z hasłem „Zamów Newsletter”. Wykonanie przez użytkownika polecenia dodania adresu email jest równoznaczne z:

a. wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newsletterów,

b. oznacza pełną akceptację warunków niniejszego regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania,

c. oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych ( adres email ) na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.

3. Newsletter jest rozsyłany jako wiadomość e-mail.
4. Usługa Newslettera nie jest usługą okresową co oznacza, że nie są one wysyłane w stałych, równych okresach czasu, a częstotliwość wykonywania usługi zależy od uznania administratora. Informacje umieszczane w Newsletterach nie stanowią informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że treść danego Newslettera wyraźnie na to wskazuje.
5. Użytkownik, udostępniając zgodnie z ust. 3 regulaminu adres poczty elektronicznej, potwierdza jednocześnie, iż adres ten należy do niego lub adres ten podał za zgodą osoby trzeciej. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy podanie adresu email narusza dobra osób trzecich lub nosi jakiekolwiek cechy innego działania bezprawnego. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za przypadki podawania adresów nieprawidłowych ( błąd uniemożliwiający doręczenie Newsletterów ); w takich przypadkach usługa nie będzie wykonywana.
6. Administrator zapewnia, że dane email otrzymane od użytkowników są objęte ochroną, będą przetwarzane wyłącznie w obrębie systemu teleinformatycznego administratora i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podanie adresu email jest dobrowolne i że dane te mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych we właściwych przepisach. Udostępniony przez użytkownika adres lub adresy email mogą służyć jednocześnie do jego identyfikacji w razie zgłoszenia zaprzestania korzystania z usługi lub kontaktu z administratorem w innych kwestiach związanych ze świadczeniem usługi.
7. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość dodania nowego adresu lub zmiany adresu email poprzez zgłoszenie odpowiednego żądania na adres newsletter@clean9.pl. Warunkiem uwzględnienia zmiany jest ustalenie przez administratora, że użytkownik posługuje się adresem email, podanym uprzednio przy zamówieniu usługi. Każdy użytkownik może zgłosić administratorowi wolę zaprzestania korzystania z usługi ( rozwiązanie umowy ), dotyczy to również jednego z udostępnionych adresów email ( w przypadku zamówienia usługi na klika adresów email przez tego samego użytkownika ). Rozwiązanie umowy następuje poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania na adres: newsletter@clean9.pl. W przypadku ww. zmiany umowy lub jej rozwiązania poprzez skierowanie listu email na podany adres – zmiany lub odpowiednio zakończenie korzystania z usługi stają się skuteczne najdalej w ciągu 14 dni od chwili, gdy taki email dotrze do administratora.
8. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego wykonania Usługi. Reklamacja może dotyczyć wyłącznie istotnego elementu usługi, powinna być złożona wyłącznie w formie elektronicznej tj. na adres newsletter@clean9.pl i w terminie 7 dni od otrzymania Newslettera, którego dotyczy. Dodatkowym warunkiem poprawności złożenia reklamacji jest identyfikacja adresu email, z którego pochodzi ( zgodność z adresem użytkownika udostępnionym przy zamówieniu usługi lub jej zmianie ). W przypadku stwierdzenia braku spełnienia któregokolwiek z ww. wymogów – reklamacja jest pozostawiana bez rozpoznania. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania.
9. Materiały lub informacje zamieszczane w Newsletterach, w zakresie w jakim można im przypisać cechy utworów w rozumieniu właściwych przepisów, są własnością administratora. Nieupoważnione kopiowanie, publikacja lub dowolne inne wykorzystanie bez jego zgody stanowi naruszenie praw autorskich.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. Administrator udostępnia połączenie strony www.clean9.pl z portalem Facebook, dostępnym na stronie www.facebook.com, będącym własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
  2. Kliknięcie na stronie www.clean9.pl ikony ” Facebook” i „Lubię to” przeniesie Państwo na stronę www.facebook.com/bedzieszfit. Strona ta jest fanpagem stron www.clean9.pl.
    Zawarte są na niej informacje związane ze zdrowym stylem życia, udostępnia też ona możliwość prowadzenia dyskusji i zadawania pytań.
  3. Poprzez użycie wtyczki łączącej stronę Sklepu z portalem społecznościowym, otrzymuje on informację o Państwa wizycie na naszej stronie. Jeżeli są Państwo posiadaczami konta na portalu społecznościowym, Państwa wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.

COOKIES („ciasteczka”)

Administrator używa na stronie www.clean9.pl. „cookies” („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji ww.strony i jej podstron. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto. Pliki „cookies” są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików „cookies”. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.

Niniejszy regulamin może być zmieniony w każdym czasie.