Przedstawiane tu informacje nie zastępują fachowej porady lekarskiej, dietetycznej czy innej stosownej specjalności.
Prezentowane są one wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym wypadku nie powinny być interpretowane jako porada lekarska, farmaceutyczna, dietetyczna lub inna, do której upoważnieni są stosowni specjaliści.
Przedstawione tu produkty są suplementami i nie są lekami.
Podjęcie jakichkolwiek działań i skutki wynikające z wykorzystania informacji prezentowanych na stronie www.clean9.pl jest wyłączną odpowiedzialnością osoby podejmującej taką decyzję.
Autorzy i właściciele strony www.clean9.pl są zwolnieni z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania zaprezentowanych tu informacji. Jest kwestią własnej odpowiedzialności czytelnika je zweryfikować, przyjąć do wiadomości lub odrzucić.

Materiały zamieszczone na stronie pochodzą z zasobów Forever Living Products oraz opracowań własnych na podstawie książki „Aloes na co dzień” autorstwa dr Elżbiety Olejnik.